Psychoterapia

Czym jest terapia TSR i CBT, dla kogo i jakie niesie korzyści?

Czym jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) oraz Terapia Poznawczo Behawioralna (CBT)?

Pracuję głównie w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) oraz terapii poznawczo-behawioralnej (CBT).
Zastanawiasz się, co to takiego?
Skupiamy się tu nie na problemach, ale na wspólnym budowaniu rozwiązań.

Wspólnie odkrywamy Twoje zasoby, umiejętności, mocne strony, możliwości, które wykorzystasz w radzeniu sobie z własnymi trudnościami i prowadzeniu bardziej satysfakcjonującego życia.

 

Ty wyznaczasz cel!

Przeszłości przyglądamy się o tyle, by wydobyć z wcześniejszych doświadczeń to, co najbardziej użyteczne dla osiągnięcia oczekiwanej zmiany.

Przypatrujemy się też myślom, emocjom i schematom zachowań. Po co? By zmieniać to, co już Ci nie służy. I odkryć wreszcie, czego tak naprawdę potrzebujesz Ty sam.

Jak wygląda w praktyce współpraca terapeuty i klienta?

Jest to rozmowa w opartej na zaufaniu i szacunku atmosferze, która zwiększa samoświadomość, buduje wewnętrzną siłę i  samoakceptację.
W bezpiecznej atmosferze przyglądasz się sytuacji, która Cię niepokoi.
Moim zadaniem jest słuchać, zadawać pytania, pomóc spojrzeć z innej perspektywy i dostrzec ukryte w Tobie zasoby oraz rozwiązania, dzięki którym dokonasz zmian w Twoim życiu
Jest to metoda pracy krótkoterminowej, zwykle odbywa się od 10 do 20 spotkań.

W każdym momencie możesz zakończyć terapię.

Częstotliwość spotkań zależy od Twoich potrzeb. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie lub co kilka tygodni.

Terapia nie trwa długo, szybko widoczne są postępy.

Zapraszam na sesje terapeutyczne

}

Czas trwania

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min.
Najczęściej raz w tygodniu
lub co dwa tygodnie.

Cena

Cena sesji terapii indywidualnej
wynosi 180 zł.

Miejsce

Gabinet WROCŁAW, ul. Giżycka 1 / 115
Online – na platformie Whereby.

Dla kogo jest psychoterapia?

Dla tych, którzy doświadczają trudnej sytuacji, np.

zmęczenie, napięcie

smutek, przygnębienie, depresja

silny stres, lęk

kryzys życiowy (np. rozwód, choroba, żałoba, utrata pracy)

poczucie zagubienia, braku sensu i celu w życiu

niska samoocena, nieśmiałość

trudności w relacjach (społecznych, partnerskich, rodzinnych)

trudności wychowawcze z dziećmi

trudności zawodowe

I dla tych, którzy:

są w okresie podejmowania ważnej decyzji

stoją w obliczu nowych doświadczeń (np. początki rodzicielstwa, zmiana, pracy)

czują potrzebę rozwoju osobistego, głębszego poznania, rozumienia siebie i innych

czują potrzebę zmiany

Dla rodziców, których dzieci mają problem z regulowaniem emocji lub zachowania

Dla par, które chcą coś zmienić

Jakie mogą być korzyści z terapii?

Oto niektóre ze wskazywanych przez klientów korzyści:

znalezienie nowych sposobów rozwiązania trudności

zredukowanie lęku i cierpienia, przywrócenie poczucia spokoju i równowagi

lepsze radzenie sobie ze stresem i napięciem

podniesienie samooceny

zidentyfikowanie, czego tak naprawdę chcesz w doświadczanej przez siebie sytuacji

określenie konkretnego planu działania oraz jego realizacja

przyjrzenie się swoim myślom i emocjom

odkrycie schematów zachowań, wypracowanie nowych sposobów działania

uzyskanie większego poczucia sprawczości

poprawa w relacjach z innymi

czerpanie większego zadowolenia z życia

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest psychoterapia i jak może mi pomóc?

Psychoterapia polega na rozwiązywaniu problemów i trudności, z którymi zgłaszasz się do terapeuty. Ma ona formę rozmowy. Na pierwszych spotkaniach ustalamy cele, które chcesz osiągnąć. Nie musisz od razu wiedzieć, jakie są te cele. Pomagam Ci w ich zdefiniowaniu. Będziemy wspólnie pracować nad tym, abyś je osiągnął. Rozmawiamy o tym, jakie rozwiązania są możliwe, omawiamy przekonania, przyglądamy się sytuacji oraz schematom myśli, emocji i zachowań. I to z perspektywy Twojej, ale też innych osób. Te nawyki, schematy zamieniamy na takie, które Ci służą. Skupiamy się głównie na tym, co jest teraz i co ma się zmienić w przyszłości. Pacjenci zwykle dosyć szybko widzą zmiany, na których im zależy.

Jakie są rodzaje psychoterapii i jak wybrać odpowiednią dla mnie?

Jest wiele rodzajów terapii. Warto poczytać o tym więcej w intrenecie, aby sprawdzić, który rodzaj najbardziej Ci odpowiada.

Sama pracuję w sposób integracyjny, stosuję różne metody i narzędzia, aby jak najskuteczniej pomóc konkretnej osobie. Korzystam między innymi z osiągnięć następujących rodzajów terapii:

Psychoterapia poznawczo-behawioralna – pacjent poznaje swoje utrwalone sposoby myślenia i zachowania oraz pracuje nad nimi. Podstawowe założenie jest tu takie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie oddziałują i w ten sposób powstają wzorce postępowania. W ten sposób skutecznie leczę takie zaburzenia jak lęk, ataki paniki, stres pourazowy czy depresja.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – skupiając się na doświadczeniach pacjenta i jego mocnych stronach wspólnie znajdujemy rozwiązanie dla męczących go trudności.

Terapia ericksonowska – opracowana przez Miltona Ericksona, który uważał, że każdy człowiek jest wyjątkowy, nie można oglądać się za siebie, trzeba żyć i czerpać z własnych doświadczeń. I ja się z tym zgadzam!

Terapia systemowa – wykorzystywana głównie w terapii rodzin i par jako systemu elementów połączonych ze sobą i wpływających na siebie wzajemnie.

Psychoterapia pozytywna – zakłada między innymi dążenie do osiągnięcia przewagi dobrych doświadczeń nad przykrościami, wypracowania poczucia radości i wewnętrznej harmonii, polega na ustaleniu, co może pomóc nam w osiągnięciu życiowej satysfakcji i radości.

Psychoterapia psychodynamiczna – dąży do zidentyfikowania świadomych i nieświadomych mechanizmów i ukrytych potrzeb.

Psychoterapia Gestalt – zakłada między innymi, że podstawowym źródłem problemów człowieka są niezaspokojone w dzieciństwie potrzeby miłości, akceptacji, szacunku.

Neurobiologia – jej przedmiotem badania jest układ nerwowy i mechanizmy funkcjonowania ludzkiego mózgu.

Jak długo trwa psychoterapia i jak często odbywają się sesje?

Naprawdę trudno odpowiedzieć na pytanie, jak długo trwa terapia. To zależy od problemów i celów, z jakimi pacjent przychodzi na spotkania. Czasami wystarczy kilka sesji, a czasami kilkanaście. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu lub co dwa – trzy tygodnie i trwają 50 minut każde. Ważne, aby praca nad swoją zmianą odbywała się też między sesjami. 

Czy psychoterapia jest odpowiednia dla każdej osoby i jakie są przeciwwskazania?

Uważam, że psychoterapia jest odpowiednia dla każdej osoby, która tego chce i jest gotowa do pracy nad sobą, swoimi myślami, emocjami, zachowaniami, relacjami, dobrostanem psychicznym przy pomocy doświadczonego i wykwalifikowanego terapeuty. Terapia wymaga pewnej refleksyjności. W przypadku cięższych zaburzeń konieczne może być wprowadzenie dodatkowej farmakoterapii.

Po jakim czasie widać efekty psychoterapii?

Jeśli pacjent chce i jest zmotywowany do zmiany, efekty są widoczne naprawdę szybko!

Czy psychoterapia jest skuteczna w przypadku konkretnych problemów, takich jak lęk, depresja czy problemy rodzinne?

Tak, uważam, że terapia jest bardzo skuteczna w leczeniu depresji, lęku czy innych zaburzeń, a także poznawaniu i rozumieniu siebie i innych. Obserwuję to na co dzień w gabinecie. Wskazują na to również liczne badania naukowe. Warto przyjść nawet na jedno spotkanie, żeby sprawdzić, na czym polega współpraca z terapeutą i jak Ty możesz na tym skorzystać.

Jaka jest różnica pomiędzy psychoterapią, psychiatrą i psychologiem?

Psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie z psychologii.

Psychiatra to lekarz medycyny, który po ukończeniu studiów uzyskał specjalizację z psychiatrii. Podstawą jego leczenia jest farmakoterapia.

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia magisterskie z psychologii lub nauk pokrewnych oraz dodatkowo cztero- lub pięcioletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii.

Czy psychoterapia jest objęta refundacją i jakie są przewidywane koszty?

Można znaleźć psychoterapeutów pracujących na NFZ. Wówczas jest ona refundowana i bezpłatna dla pacjenta. Czas oczekiwania na terapię różni się w zależności od placówki.

Czy istnieje tajemnica zawodowa w psychoterapii?

Tak, oczywiście, sam fakt uczestniczenia w terapii oraz informacje udzielane przez pacjenta w czasie sesji terapeutycznych są objęte tajemnicą zawodową.

Jakie są oczekiwane efekty psychoterapii i jak ocenić, czy terapia przynosi pożądane rezultaty?

Na pierwszych sesjach terapeutycznych określamy, jakie mają być efekty terapii oraz jakie są Twoje oczekiwania. Co jakiś czas w trakcie trwania terapii sprawdzam stopień realizacji celów ustalonych na początku. Pacjent sam widzi i odczuwa zmiany w swoim życiu!

Skontaktuj się ze mną

 

Adres:

Gabinet WROCŁAW
          ul. Giżycka 1 / 115           (przy pl. Kromera)
51-163 Wrocław

Psychoterapia Wrocław
Facebook