Oferta dla biznesu

Jakie mam doświadczenie i jak mogę Ci pomóc?

Najczęstsze tematy, z którymi zgłaszają się do mnie menadżerowie, to:

Jak rozwinąć moje umiejętności przywódcze?

Jak zbudować swój autorytet w roli lidera?

Jak stworzyć samodzielny zespół?

Jak zyskać czas na organizację pracy własnej?

Jak mam ustalić cele dla mojego zespołu?

Jak ich zmotywować do pracy?

Jak zbudować zaangażowanie w zespole?

Czy to jest wypalenie zawodowe?

Jak skutecznie przekazać informację zwrotną?

Jak się pozbyć napięcia i stresu?

Co obejmuje oferta dla firmy?

Indywidualne sesje coachingowo – mentoringowe dla kadry menedżerskiej

Warsztaty rozwijające kompetencje przywódcze

Warsztaty z elementami coachingu grupowego dla zespołów

Doradztwo w zakresie zarządzania pracownikami, HR

Dla kogo jest ta oferta?

Właściciele firm i Zarząd

Dyrektorzy i menedżerowie wyższego szczebla (szefowie działów)

Menedżerowie średniego (kierownicy zmian, liniowy, kierownicy projektów)

Menedżerowie niższego (brygadziści, team liderzy)

Jak coaching dla firmy wygląda w praktyce?

Jest to cykl sesji – ich ilość zależy od celów, które chcemy osiągnąć i zgłoszonych problemów

Miejsce – w siedzibie firmy lub online

Identyfikujemy wyzwania i bariery. Omawiamy możliwe rozwiązania. Planujemy konkretne działania

Czas trwania – 60 min.

Częstotliwość sesji – co 2 – 3 tygodnie, aby była możliwość wprowadzenia zmian między spotkaniami

Dzielę się doświadczeniem jako Menadżer, Konsultant, Trener, Mentor. Podpowiadam narzędzia

Dlaczego warto sięgnąć po coaching i mentoring w organizacji?

Proces jest dopasowany do potrzeb konkretnej osoby i organizacji

Mentoring i coaching są jednym z najbardziej skutecznych narzędzi rozwojowych

„Umiejętności miękkie” dają twarde rezultaty. Pozwalają ludziom być lepszymi przywódcami

Realizacja celów. Skuteczność. Wprowadzanie zmian.

Psychoterapia Wrocław

Przez blisko 20 lat pracowałam w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR), w polskim i międzynarodowym środowisku, w firmach z sektora produkcyjnego (automotive) i bankowego, jak Stelweld Sp. z o.o.,
GE Money Services GMBH, Geoban SA – Santander Group, Toyota Motor Industries Poland.

Co mi to dało? Wgląd w realia wielu środowisk biznesowych, różnych branż i stanowisk.

Dziś, jako doświadczony menedżer, coach i mentor dzielę się swoją wiedzą
i wspieram w zakresie zarządzania pracownikami menedżerów, zarządy
i właścicieli firm.

Posiadam akredytację coacha nadaną przez International Coach Federation (ICF) na poziomie ACC. 

Prowadzę indywidualne programy rozwojowe głównie dla menedżerów z dużym doświadczeniem. Skupiamy się na rozwoju umiejętności przywódczych, budowaniu relacji oraz efektywności osobistej, a także skuteczności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

 

 

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu i rozmowy.

Będziemy wówczas od początku myśleć w kategoriach potrzeb Twojej firmy,

aby wypracować najkorzystniejsze rozwiązania.

Ofertę przygotowuję indywidualnie dla każdej organizacji.

Facebook